KÉPESVAGY Honlap ÁSZF

1. Az Általános Felhasználási Feltételek hatálya, általános rendelkezések

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”) határozzák meg Ferenczi Edina egyéni vállalkozó (székhely: 5000 Szolnok, Sóház utca 1 Fsz. 2., adószám: 69172249-1-36, EV. nyilvántartási száma: 52802841) kizárólagos tulajdonában álló festmenyek.kepesvagy.hu elnevezésű weboldal és mikrooldalai (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználására vonatkozó feltételeket.

Felhasználónak (a továbbiakban: a „Felhasználó”) minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalt felkeresi, azon vásárol. Kiskorú személyek nem minősülnek felhasználónak. Kiskorú természetes személyek a Weboldalt felkereshetik, annak tartalmával megismerkedhetnek, azonban nem vásárolhatnak.

A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, illetve a vásárlással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat. A Szerződési Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek változásait nyomon követi és tudomásul veszi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Szerződési Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált bármely szolgáltatás igénybevételére, vásárlásra. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Szerződési Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosítás hatályba lépésének napja az a nap, amikor a módosítás publikálásra került a Weboldalon.

A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó szolgáltatáshoz, termékhez való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, megtagadni.

2. Alapfogalmak

Weboldal üzemeltető: Ferenczi Edina egyéni vállalkozó

Termék: festmény vásárlása a Weboldalon keresztül.

Weboldal: festmenyek.kepesvagy.hu és minden microoldala.

Felhasználó, vásárló: A terméket megvásároló személy, aki elfogadta az ÁSZF-et, Adatvédelmi Szabályzatot.

3. A Weboldal működése

Felhasználó vásárolhat a weboldalon közzétett festmények közül, az adott festmény elérhetőségének függvényében.

3.1 Változó tényezők: A festék, a vászon minősége változhat, előzetes figyelmeztetés nélkül. A weboldal működtetője mindent megtesz, hogy a változások minél kevésbé érintsék a termékeket.

3.2 Végtermék: A végtermék, árának megfizetése és a termék átvételét követően a felhasználó tulajdonát képezi, szabadon rendelkezhet vele.

3.3 A weboldal festményei: A Képesvagy Stúdió festményei, melyek a Weboldalon megtalálhatóak, a KÉpesvagy Stúdió számára lettek készítve, azokat szerzői jogok védik. Jogszerűtlen azokat a Képesvagy Stúdió engedélye nélkül másolni, sokszorosítani, felhasználni.

3.4 Reklamáció A termék átvételét követően reklamációt nem fogadunk el.

4. Vásárlás

A vásárlást a festmenyek.kepesvagy.hu Weboldalon egy konkrét festmény képére kattintva lehet indítani. Miután felhasználó kiválasztotta az adott képet a „Kosárba rakom” gomb megnyomásával indíthatja el a vásárlás folyamatát. Miután a felhasználó a kosárba tette a festményt, utána a kosár ikonjára kattintva jut el a kosarához, majd a „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával jut tovább a fizetési feltételek kiválasztásához, ahol befejezheti a vásárlását. A vásárlás befejezése előtt kell a kedvezményes vásárlásra feljogosító kupont érvényesíteni a kupon kód megadásával. A vásárlás befejezése előtt a Kosár tartalma tetszőlegesen módosítható, illetve törölhető.

A vásárláshoz a Felhasználónak meg kell adnia a következő adatokat:

Név (vezeték, keresztnév)

Cégnév és adószám (opcionális)

Irányítószám Város Utca, házszám

Telefonszám

E-mail cím

Szállítási mód

Szállítási cím

A sikeres vásárlásról a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti Felhasználót.

A levél tartalmazza:

A festmény nevét

Megrendelés kódját

A Felhasználó számlázási és szállítási címét

A fizetéshez szükséges adatok (Név, számlaszám, megjegyzés rovat)

A vásárlás a Weboldalon direkt banki utalással, vagy helyszíni készpénz fizetéssel történik.

Vásárláskor banki átutalásos opció választása esetén a Felhasználó a weboldal üzemeltető bankszámlájára utalja a vásárlás összegét.

A vásárlásról weboldal üzelemeltető a szamlazz.hu online számlázási rendszeren keresztül elektronikus díjbekérőt/számlát állít ki, melyet Felhasználó az általa megadott e-mail címre megkap.

Amennyiben Felhasználó a díjbekérőn/számlán szereplő fizetési határidő lejártáig nem egyenlíti ki a díjbekérő összegét, weboldal üzemeltető jogosult a Felhasználó vásárlását törölni, és a termékeket ismét elérhetővé tenni a Weboldalon.

5. Promóciók

A Képesvagy Stúdiónak joga van kedvezményeket adni az eredeti árból. Ezen kedvezmények feltételeit változtathatja. Harmadik fél is nyújthat kedvezményeket megállapodás alapján (kuponakciók stb.), ez esetben weboldal üzemeltető nem vállal felelősséget az adott partner ÁszF-je és Adatkezelése iránt.

6. Közösségi oldalak, marketing

A Weboldalt lehetőség van a Felhasználó Facebook, Twitter, YouTube vagy Instagram, illetve egyéb közösségi média fiókjával összekötni. Amennyiben Felhasználó él ezzel a lehetőséggel, úgy részese lesz a Képesvagy közösségének az adott külső oldalon is, így felkerülhetnek a vásárolt festmény dokumentált anyagai (pl. fényképek, az elkészült festménye, stb.) a közösségi oldalakra is, ahol Felhasználó beazonosítható lesz. Ismerősei, barátai látni fogják, hogy a Képesvagy közösség része.

A Felhasználó kifejezett írásos kérelme alapján kérheti a róla megjelent fotó, videó oly módon történő törlését, módosítását, hogy arcmása és személye ne legyen felismerhető.

7. Felelősség

A weboldal üzemeltető semmilyen körülmények között nem garantálja, hogy a szolgáltatás/termék (ideértve a Weboldalt és minden hozzárendelt tartalmat) zavartalanul és hiba nélkül fog működni. Felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatás/termék egy vagy több vonatkozásában módosulhat, részben vagy teljes egészében megszűnhet, anélkül, hogy erről Felhasználó külön értesül.

7.1 A weboldal üzemeltetője nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget az alábbiakra: Hibák vagy hiányosságok a Weboldalon vagy a termékeken. A Weboldalon bármely meghibásodás vagy a használat megszakítása. A Weboldalon lévő tartalmak (pl. festmények) elérhetősége vagy szállítása kapcsán.

8. Szállítás

Felhasználó a megvásárolt termékeket átveheti weboldal üzemeltető telephelyén, melyet a vásárláskor tud kiválasztani. Felhasználó vásárláskor szállítási díj ellenében kérheti a termékek kiszállítását futár által. A megrendelt termék azonnali rendelkezésre állása esetén a kiszállítás legkésőbb a megrendelés kifizetését követő ötödik munkanapon történik meg.

9. Elállás joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 24.-25 §-a alapján a Felhasználó a szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. A Felhasználó az elállási jogát a termék kézhezvételének napjától számított tizennégy nap elteltéig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

A weboldal üzemeltető köteles a Felhasználó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A Felhasználó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült valamennyi költséget (tehát ez esetben a visszaszállítási költséget is). A Felhasználót elállás esetén ezen felül egyéb költség nem terheli. Szolgáltató a visszaküldött termék kézhezvételét követő harminc napon belül visszaküldi a vételárat. Szolgáltató a vételárból levonja a termék kézbesítésének költségét.

Amennyiben a terméket a Felhasználó használatba vette, és nem tudja hiánytalan, eredeti és bontatlan csomagolásban, gyűrődés-, karc- és sérülésmentesen visszajuttatni, a weboldal üzemeltetője nem vállalja a termék visszavásárlását, továbbá nem köteles visszatéríteni a termék árát. Ilyen esetnek minősül például, ha a termék láthatóan a Felhasználó hibájából sérült vagy azt már használatba vette – így pl. bontott csomagolású festmény árát a weboldal üzemeltetője nem köteles megtéríteni, azért felelősségre nem vonható.

10. Vis maior

Vis maior esetén Weboldal üzemeltetője jogosult a termék kiszállításának azonnali, soron kívüli felfüggesztésére, továbbá jogosult a termék szolgáltatásának módjának megváltoztatására. Vis maior esetén a szolgáltatás teljesítésének határideje (pl. a vásárolt termékek szállítási határidejének meghosszabbítása) a vis maior időtartamával automatikusan meghosszabbodik. Vis maiorra a Weboldal üzemeltetője csak akkor hivatkozhat, ha igazolt módon értesíti a Felhasználót a vis maior tényéről, okáról. A weboldal üzemeltetője által nyújtott termékek/szolgáltatások alkalmazásában „vis maior” fogalmán olyan rendkívüli (természeti vagy egyéb) eseményeket kell érteni (pl.: földrengés, árvíz, szélvihar, járvány, veszélyhelyzet, karantén elrendelése stb.) amelyek a weboldal üzemeltetőjének vagy a kiszállításért felelős partner cégnek fel nem róható, érdekkörén kívül álló okból következnek be.

11. Jogvédelem

Weboldal üzemeltetője fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása, továbbítása és értékesítése a Weboldal üzemeltetőjének írásos hozzájárulása nélkül. A fent felsorolt tevékenységeket megvalósító személy ellen polgári per kezdeményezhető, és vele szemben büntetőeljárás indítható.

12. Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét. A szolgáltatással/termékkel kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu Az Adatvédelmi Tájékoztató eléréséhez kattints ide.

Bármilyen kérdés vagy panasz esetén keress a hello@kepesvagy.hu email címen.

Ferenczi Edina 2020

Bevásárlókosár
Nincs termék a kosaradban!
0

Iratkozz fel hírlevelünkre!